۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

مانی پولاسیون (تخریب افکار عمومی)

پروفسور دکتر گونتر هیدن
برگردان شین میم شین

• مانی پولاسیون عبارت است از فن حاکمیت بورژوازی امپریالیستی در زمینه تحریف رفتار توده های عظیم مردم.

• بورژوازی امپریالیستی، بکمک معارف علمی و متدهای فنی مدرن، تشکیل شعور و نظر سازی مردم را ـ حتی الامکان ـ از شناخت و دانش منفصل و قطع می کند و بدین طریق به مسخ شعور انسان ها نایل می آید.
• توده های مردم، بی آنکه خود متوجه شوند، در جهان بینی خویش، در عادات فکری خویش، در تحریکات عاطفی خویش، در قضاوت های هنری خویش و در تمامت شیوه زندگی خویش تحت سیطره منافع طبقاتی بورژوازی امپریالیستی قرار می گیرند.

• مانی پولاسیون عبارت است از همترازسازی شعور انسان ها با ایدئولوژی امپریالیستی.


• مانی پولاسیون، توده های مردم را در عرصه روحی ـ معنوی نیز تا درجه آلت دست و اوبژکت کامل انحصارات تنزل می دهد.


• مراجعه کنید به ایدئولوژی، آموزش ایدئولوژی، شعور، شعور اجتماعی، آگاهی


پایان

۲ نظر:

 1. بورزوازی امپریالیستی بکمک معرف ومتدهای فنیتشگیل شعورونظز انسانی را از شناخت دانش منفصل میکند آیاایدویًولوژی دیگری در تضاد با چنین معارف ومتد ها وجود نارد که باآن مقابله کند ومتاسفانه در شرایطی هستم که دسرسی بکتاب مورد توصیه را داشته باشم اگرممکنست روشنم کنیدممنون خواهم شد

  پاسخحذف
 2. حکیم مارکسیست معاصر موسوم به ورنر سپمن می گوید: برای روشنگری بدیلی وجود ندارد.
  روشنگری یعنی خوداندیشی
  برای خوداندیشی باید به هماندیشی خطر کرد.
  در روند هماندیشی از طرق با و یا بی واسطه می توان تفکر مفهومی را تمرین کرد و یاد گرفت.
  آنگاه هر کس بی نیاز از این و ان قدر به تحلیل هر مسئله ریز و درشت می گردد و راه بر خودفریبی و عوامفریبی بسته می شود.
  این کاری است که ناهید همه روزه انجام می دهند.
  عمرشان دراز باد که ضمنا ما را هم به تفکر وامی دارند.

  پاسخحذف