۱۳۹۶ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

دایرة المعارف جامعه شناسی مارکسیستی ـ لنینیستی (۵۸)پروفسور دکتر 
ولفگانگ ایشهورن
اریش هان
مانفرد پوشمن
روبرت شولتس
هورست تاوبرت 
و دهها تن دیگر
(۱۹۶۹)


برگردان
شین میم شین

پیشکش
به
امیر حسین آریان پور

حلاجی
 (تدارک)

۱
·    حلاجی به بنیان ارزیابی آماری و نظری و به آنالیز سوسیولوژیکی داتاها و اطلاعات اطلاق می شود.

·    مراجعه کنید به اطلاعات در دایرة المعارف جامعه شناسی مارکسیستی ـ لنینیستی  
۲
·    حلاجی در روند پژوهش سوسیولوژیکی عبارت است از مرحله جمعبندی، گروهبندی و ترکیب سیستماتیک (منظم) عناصر منفرد حاصله از داتاها و اطلاعات به داتاها و اطلاعات مربوط به اوبژکت های (موضوعات) بررسی، عرصه های بررسی و یا زیر عرصه های بررسی.

۳
·    محتوا و فرم حلاجی به طور با واسطه، وابسته است به آماج پژوهش و به طور بی واسطه، وابسته است به تحقیق.

۴
·    برنامه حلاجی به همین دلیل باید توأم با برنامه تحقیق تنظیم شود.

۵
·    برنامه حلاجی باید حاوی نکات زیر باشد:

الف
·    موعد (ترمین) حلاجی

ب
·    کدام شمارش عناصر باید صورت گیرد؟
·    عناصری که بر مبنای آنها داتاها و اطلاعات تشکیل می شوند.

پ
·    کدام گروهبندی ها و ترکیبات باید صورت گیرند؟

ت
·    اینکه آیا حلاجی کلی (توتال) باید قبل از حلاجی جزئی صورت گیرد؟

ث
·    چه نوعی از حلاجی باید صورت گیرد؟
·    حلاجی دستی (مانوئل) و یا حلاجی ماشینی (ماشینل)

ادامه دارد.
 

قاعده انتصاب


پروفسور دکتر ولفگانگ سگت
برگردان
شین میم شین
             
·      قاعده انتصاب به قاعده ای اطلاق می شود که انواع مجاز انتصابات را در عبارات منطقی هر تخمین منطقی موجود تعیین می کند.

·      قواعد انتصاب تعیین می کنند که چگونه با انتصابات از عبارات موجود (معتبر عام) عبارات دیگر (معتبر عام) پدید می آیند.

·      مراجعه کنید به انتصاب، قاعده نتیجه گیری های نهائی. 

پایان

سفری ـ نظری ـ ابراز نظری ـ گذری (۵۰۱)جمعبندی از 
مسعود بهبودی
 
 

۱
جانوران با کودکان احساس یگانگی می کنند.

۲
ظاهرا کودکان جزو و عضو همبود خویش استنباط می کند.

۳
یعنی 
کودکان را نه بیگانه
بلکه خویش
احساس می کنند.

۴
دوستی 
در عهد بوق حکایت می کرد که در ایام کودکی
در جمع ماران زیسته است 
بی آنکه ماری نگاه چپی بر او انداخته باشد.

۵
ناتورالیسم پیشمرحله هومانیسم است.

۶
ناتورالیسم + هومانیسم = کمونیسم
 است.

حریف

اخوان مى گفت:
«روزى كه نمى دانم به چه مناسبت
همه جا تعطيل بود،
با عماد در كمال نيازمندى به هر در زديم، نشد.»

عماد گفت:
« برويم به سراغ دوستى كه دارم »
( شاد روان باقر شهيدى)

به او پناه بريم،
هر دو با هم به سراى او رفتيم.

باقر آقا در را گشود و پس از خوش و بش با عماد و مختصرى هم با من،
رو به عماد كرد و گفت:
«بفرمائيد تو.
بفرمائيد!»

و سپس رو به من كرد و گفت:
«نمى فرمائيد؟! »

گفتم:
«خير»
و
از همانجا بر گشتم.

اخوان اين خاطره را بارها و بارها به ياد مى آورد
و
مى گفت:
  بين «بفرمائيد!»
و
«نمى فرمائيد؟»
خيلى راه است»

بعد خنده اى با چهره ای پر پرسش
رها مى كرد و مى گفت:
«ولى باقر مردى نازنين بود»
و فصلى مشبع در پاكبازى او سخن مى گفت.
هيچ به دل نگرفته بود.

پایان
ویرایش از تارنمای دایرة المعارف روشنگری

 
مارک تواین

«بانکدار کسی است که چتری به شما می دهد و وقتی باران شروع به باریدن می کند، چتر را بازپس می ستاند.»


جهل به چه معنی است؟

۱
جهل یکی از مفاهیم نظامات اجتماعی برده داری (مثلا صدر اسلامی) و فئودالی است.

۲
آدم
آدم است
و
خواه و ناخواه
تجارب خاص خود را و تجارب همنوعان خود را (مثلا به صور وعظ و اندرز و کتاب و غیره) در اخیتار دارد.

۳
و
تجربه
دیر یا زود
خواه و ناخواه
به دانش تجربی تبدیل می شود.

۴
می توان در کمیت و کیفیت دانش تجربی و حتی دانش نظری خود و همنوع خود
قضاوت کرد
ولی نمی توان همنوع خود را جاهل جا زد و
ضمنا
خود را بطرز مسکوت
علامه محسوب داشت.

۵
جهل
احتمالا
نه
واژه ای معرفتی ـ نظری
بلکه واژه ای اخلاقی ـ برده داری ـ فئودالی است.

۶
جهل
در این صورت
ربطی به سرمایه معرفتی کسی ندارد.
بلکه توهین واژه ای است.
مثل بقیه توهین واژه ها و دشنام ها ست.

۷
رسول اکرم صلواة الله علیه
به بی باور سرسختی
ابوجهل (پدر نادانی، خر) لقب داده بود.

۸
ابوجهل هر چه و هر که هم باشد، نمی تواند خر باشد.

۹
خر کسی است که توان تفکر (خود اندیشی) ندارد و نه کسی که قادر به تمیز حقیقت از خرافه است و یا قادر به شک و تردید در صحت دعاوی کسی است.

۱۰
شاید منظور رسول اکرم
نه
نادان، بلکه سمج و سرسخت بود.

۱۱
سماجت و سرسختی
پدیده ای پسیکولوژیکی است
و
در تحلیل نهایی
به معنی داشتن آگاهی مبتنی بر دانش تجربی و یا مبتنی بر شم است.

۱۲
ضمنا
جهل به معنی داشتن سطح نازل توان تفکر (داشتن مغزی تمرین نکرده و خام)
چیز مقدری نیست.

۱۳
هر کس و ناکس
اگر بخواهد به صد طریق و ترفند
می تواند از خطه کمدانی به عالم بیشدانایی بگذرد.

۱۴
دانایان مادر زاد
هنوز از مادرشان زاده نشده اند.

۱۵
چون مادرشان عقیم است.

۱۶
دانایان مادر زاد
شاید در کره مریخ از مامان شان
زاده شده باشند.

۱۷
 
به همین دلیل
 اساتید دانش کاه صندلی شریف
دنبال خر دجال می گردند تا سوارش شوند و به کره مریخ پرواز کنند 
و 
با دانایان مادر زاد 
نماز جماعت بگذارند
بعد به بهانه ای 
مادران شان را صیغه کنند
و
به اجامرستان بیاورند.

۱۸
جهل کذایی
در هر صورت
نمی تواند منشاء چیزی باشد.

۱۹
چون جهل کذایی
خودش ناشی از سطح نازل توسعه نیروهای مولده است.

۲۰
کسی که در جامعه برده داری و یا فئودالی با وسایل تولید ابتدایی (خیش چوبی و گاو و خر) کار و زندگی می کند
کیفیت مغزش و میزان دانش تجربی و نظری اش
نازل تر از کسی است که مثلا در جامعه سرمایه داری با تراکتور و کمباین و روبات و غیره کار می کند.

 

چاق شدی و خوش تیپ شدی
زن بگیر.
حریف اندرزگو

۱
دوره ازدواج و تشکیل خانواده
دیری است که سپری شده است.

۲
در جوامع توسعه یافته امپریالیستی
دیگر
کمتر کسی ازدواج می کند.

۳
یکی از دلایل تبدیل خاور به خاوران
جاری سازی سیل جوانان و کودکان بی پدر و بی مادر
به متروپل ها ست.

۴
برای اصحاب سرمایه
بلحاظ هزینه
خیلی سود آور است
(به قول بازاری های خودمان، صرفه دارد)
که چه بسا جوانان تحصیل کرده
با جیب خالی و با موبایلی در دست
داوطلبانه و ملتمسانه به کشور شان بیایند
و
تنها سرمایه خود را
یعنی نیروهای کار خود را
و اگر رنگ و روی و بوی و نیرویی پیدا کنند
اندام خود را
بفروشند.

۵
ضمنا
به مثابه نیروی کار ارزان تمام شده و ارزانتر از ارزن
به تولید نیروی کار (تولید مثل) بپردازند


آره
سایه جان

ما هم آنجا بودیم.

۱
همبندت 
در
 جواب جوابت 
گفت:
«سعی کن شعری نسرایی که آب به آسیاب طبقه حاکمه انگل بریزد.»

۲
طبقه حاکمه در درک منافع خود
بمراتب خبره تر و تیزبین تر از اعضای طبقات اجتماعی دیگر است.

۳
به همین دلیل معیاری هست که به ببل نسبت داده شده است:
اگر توان تفکر مفهومی برای تمیز حقیقت از دروغ نداری،
به برخورد دشمن بر نظرت بپرداز.

اگر اجامر طبقه حاکمه فحشت دادند
یقین داشته باش که نظرت به نفع توده بوده است.

قلب ارگان پمپاژ خون است
نه انبار عشق و خشم و کین و نفرت

۱
دلیل این توهم
تپش بی تاب قلب در حالا روحی و روانی معین و به هنگام عملیات معین است

۲
عشق پدیده ای ایراسیونال (ضد عقلی) است.

۳
عشق ضمنا جاده ای ، صراطی، خیابانی یکطرفه است.

۴
حتی عشق مادر و پدر به فرزند که اصیل ترین و قوی ترین عشق ها ست،
یکطرفه است.

۵
چیزی که ایراسیونال (ضد عقلی) باشد باید چیز مزخرفی باشد.

۶
زنده باد عقل کل اندیش.
۷
مرگ بر خریت و خردستیزی.

۸
دوستی
هم مبتنی بر عقل است
و
هم دو طرفه است.

۹
خر نمی تواند دوست کسی باشد.

۱۰
کسی هم نمی تواند با خری پیمان دوستی ببندد.

۱۱
به همین دلیل
در آخرالزمان
که جهان طویله بی سر و سامانی است،
دوست
کیمیا ست.

۱۲
دوست جویی
بیهوده است.

۱۳
در نتیجه
اولاد حوا و آدم صلواة الله علیهم اجمعین
همه تنها هستند.

۱۴
بدبخت اند.

۱۵
فریب خنده ها، لبخندها و نوشخندهای شان را نباید خورد.

۱۶
دلیل رونق خارق العاده عکس بازی، پورنو سازی، عکس پرستی، پورنوخواهی
طویله گشتن جهان و قحط دوست است.

۱۶
بهترین دوست مجازی
همزمان
بدترتن دشمن حقیقی است.

 
پیران پرولتاریا 
در 
زندان اجامر جماران


آنان كه دستی را که برای شان نان می داد، گاز گرفتند
به بوسیدن پاهایی مجبور خواهند شد 
که 
استخوان های شان را خرد و خمیرمی سازند.

ادامه دارد.