۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

دایرة المعارف فلسفه بورژوائی واپسین ( بخش ششم)

فصل دوم
ادامه
مبارزه بر سر فلسفه و «نا فلسفه»
پروفسور دکتر اندراس گدو
برگردان شین میم شینپایان فصل دوم
ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر